Oplossen governance problematiek fusie zorginstellingen

Een fusie tussen 2 VVT instellingen verliep moeizaam. Grote cultuur verschillen, zowel in beide organisaties maar ook bij de beide Raden van Bestuur. Een stevige interventie was noodzakelijk. Daarnaast met 40 medewerkers uit beide instellingen gesproken om zicht te krijgen op knelpunten, misverstanden en cultuurverschillen. De resultaten gepresenteerd aan het voltallige personeel. Speerpunten benoemd en de samengestelde RvB van daaruit doelstellingen meegegeven. Vanuit de Raad van Toezicht daarop gestuurd. Binnen 2 jaar was sprake van een goedlopend fusiebedrijf.